+359 879 222 462
office@experts.bg

Who are EXPERTS

„ДМД Консулт 1" ЕООД и „Бизнес клуб" ЕООД
Интегрираните маркетингови комуникации са единствения път до купувача.
Summary
Най-сериозният опит, който има госпожа Даниела Димитрова е в областта на медиите и комуникациите. След като повече от 5 години е била маркетинг мениджър на водеща за времето си медия, където натрупва сериозен опит в областта на маркетинга и рекламата, както и в управлението на медия, тя създава собствена рекламна агенция. Понастоящем фирмата й е водеща в областта на външната реклама. Участва в сериозни международни конкурси, където печели. Учредител е и член в четири български и в три международни асоциации.

Последното предизвикателство е издаването на печатно и онлайн списание „Бизнес клуб" , което има амбицията да бъде гласът на малкия и средния бизнес. Философията на екипа е да информира за евро-финансирания, да критикува държавната и общински администрации, да консултира в областта на мениджмънта. Благодарение на дългогодишната си практика в областта на бизнес и политическия маркетинг, госпожа Даниела Димитрова е добре позната в бизнес и политическите среди на страната.

Work experience
2015 г.
Издател на печатното и онлайн икономическо списание „Бизнес клуб";

2002 г. до сега
Управител на „ДМД Консулт 1";

1996 - 2002 г.
Директор „Маркетинг и реклама" на ТОП ТВ;

1994 - 1996 г.
Рекламен консултант към ФМ+;

1993 - 1994 г.
специализация в Милано, Италия.

Education
Магистратура
специалност „Управление на проекти" – МВБУ;

Бакалавър
специалност „Бизнес администрация";

Професионална квалификация
„Стопанска икономика";

Висше, специалност
„Електротехника и микроелектроника";

Професионална квалификация
„Радио и телевизия";

Обучения:
Колеж на Европа, Брюж /Белгия/;

Специализация:
Европейски съюз, Брюксел - по комуникационната стратегия по присъединяване на България към ЕС.


Competencies
• Психология на аудиторията;
• Психология на купувача;
• Комуникационен микс;
• Маркетингови проучвания;
• Медийни проучвания;
• Интернет планиране;
• Външна реклама;
• Иновациите в маркетинга и др.