+359 879 222 462
office@experts.bg

Who are EXPERTS

Професор в УНСС
Пътят към съвършенството е безкраен, но за да се доближиш до него, трябва да изминаваш всеки ден по една крачка напред и нагоре!
Summary
Проф. д-р Боян Дуранкев е достатъчно известен специалист по разработка и осъществяване на маркетингови стратегии, комуникационни политики и позициониране. Автор е на много монографии, синтезиращи неговия практически и теоретически опит: „Реклама и насърчаване на продажбите", „Комуникационна политика", „Интегрирани маркетингови комуникации", „Пазарна манипулация vs. маркетингова комуникация" и други. Работи с различни чужди и наши компании, но не „на conveyer", а с 2-3 фирми годишно, за да се получат перфектни резултати. С голям кеф обучава и управленски персонал.

Work experience
1980 г. и до сега:
Университет за национално и световно стопанство, София;

Вид на дейността или сферата на работа: Преподавател;
Заемана длъжност: Професор;

Основни дейности и отговорности: Преподавател по „Маркетинг", „Комуникационна политика", „Глобалистика" и др.

ДРУГИ ПОЗИЦИИ И ДЛЪЖНОСТИ:

1991-1993 г.
Председател на Национална икономическа асоциация;

1992-2000 2006 г. - и сега
Член на Академичния съвет на УНСС;

1995-1997 г.
Директор на Университетско издателство „Стопанство" при УНСС;

1997-2004 г.
Директор на сп. “Алтернативи" при УНСС;

- 1999 г. – и сега
Член на УС на Българска асоциация за маркетинг (БАМ);

1999-2004 г.
Председател на Международна фондация “САЩ – България – САЩ";

2001-2006 г.
Член на Комисия по конкурси за специализации и научни изследвания на МОН;

2003-2005 г.
Ръководител за България на Международния
проект “Изследване на организационната култура";

2003-2004 г.
Ръководител на Националния проект “Маркетингово управление на висшето образование в България";

2003-2004 г.
Главен редактор на списание “Маркетинг мениджмънт в Нова Европа";

2004-2006 г.
Директор на Маркетингова и рекламна агенция “Нови хоризонти";

2005 г.
Председател на Пилотно електронно гласуване в Р. България www.izbori2005.org;

2006 г. - и сега
Член на АС на ВУЗФ;

2007 – 2010 г.
Председател на Дискусионен клуб „Алтернативи за ХХІ век”;

2007 г. – и сега
Член на АС на УНСС;

2007 – 2014 г.
Главен секретар по академичното израстване в УНСС;

2008 г. – и сега
Член на Борда на Superbrands Bulgaria;

2008 г. – и сега
Член на Инициативната група за създаване на гражданското Движение за национално единство и спасение „ДНЕС” и един от неговите учредители;

2009 – 2010 г.
Член на Експертния съвет на СЕМ;

2009 г. – и сега
Зам. председател на „Център за конституционни изследвания”;

2012 – 2013 г.
Ключов експерт в МИЕТ;

2013 г. – и сега
Член на Съвет по хабилитация в УНСС;

2013 г. – и сега
Председател на Издателския съвет на УНСС;

2013 г. – и сега
Член на The New York Academy of Science.

Education
1980 г. и сега:

• Име и вид на обучаващата или образователната организация: УНСС;

• Основни предмети/застъпени професионални умения: Маркетинг; Стратегическо планиране;

• Наименование на придобитата квалификация: Маркетолог, плановик.Competencies
• Разработване на цялостна маркетингова стратегия;
• Подготовка на смазващи конкурентни стратегии;
• Диагностика на позиционирането на търговската марка и осъществяване на репозициониране;
• Създаване на устойчив бранд;
• Оптимизация и синхронизация на маркетингов микс;
• Оптимизиране на интегрираните маркетингови комуникации (ИМК);
• Разработване на комплексна рекламна политика за продуктов портфейл или нов продукт;
• Експертиза на фирмената (мениджърска и маркетингова) култура.