+359 879 222 462
office@experts.bg

ОБУЧЕНИЯ

Брандинг
Целта на тренинга е участниците да ...
Тренингът има за цел да научи участ ...
Обучението има за цел участниците д ...
Маркетинг
Концепцията на този тренинг е изгра ...
Този тренинг е “скок” от сухата мар ...
Тренингът цели участниците да осъзн ...
Маркетингови комуникации
Участниците в този тренинг научават ...
Търговски умения
Целта на тренинга е търговците да п ...
Тренингът има за цел да представи п ...
Целта на обучението е участниците д ...
Обучението има за цел служителите д ...
Обучението има за цел служителите д ...
Целта на този тренинг е да обогати ...
Мениджмънт
Благодарение на тренинга, участници ...
Тренингът е създаден да подобри уме ...
Обучението има за цел да научи учас ...
Тренингът е създаден да научи лидер ...
Тренингът е създаден да помага на у ...
Личностно развитие
Целта на тренинга е участниците да ...
Целта на обучението е ръководителит ...